En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que el lloc web calanton.com (en endavant, el lloc web) és titularitat d’Ana Maria Miron Trabalon, amb adreça postal a Plaça Major, s/n, 25568 Pujalt, Lleida, i número de NIF 37690363X. Correu electrònic de contacte: calanton@calanton.com. Aquest avís legal regula les condicions d’ús del lloc web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre Ana Maria Miron Trabalon i els usuaris dels serveis del lloc web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que les pogués correspondre i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Lleida per respondre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució d’aquestes condicions d’ús.

Acceptació de l’usuari

Aquest avís legal regula l’accés i utilització del lloc web que Ana Maria Miron Trabalon posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés al lloc web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Ana Maria Miron Trabalon

L’accés i navegació en el lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les condicions d’ús. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se de fer servir el lloc web.

Accés al lloc web

L’accés al lloc web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei.

En cas de ser necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el Reglament General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat.

Contingut i ús

La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat vigent, la bona fe, aquest avís legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat d’Ana Maria Miron Trabalon o altres persones físiques o jurídiques.

L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o puguin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Ana Maria Miron Trabalon, al lloc web o els seus continguts.

El titular del lloc web no s’identifica amb les opinions expressades en el mateix pels seus col·laboradors. Ana Maria Miron Trabalon es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut del lloc web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat d’Ana Maria Miron Trabalon i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts del lloc web, ni tan sols encara que citin les fonts, llevat que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit d’Ana Maria Miron Trabalon Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en el lloc web d’Ana Maria Miron Trabalon són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Ana Maria Miron Trabalon no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part d’Ana Maria Miron Trabalon

Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part d’Ana Maria Miron Trabalon serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Ana Maria Miron Trabalon es reserva el dret d’exercir davant l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i garanties

Ana Maria Miron Trabalon declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permetin el correcte funcionament del lloc web, així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, Ana Maria Miron Trabalon no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

– La continuïtat i disponibilitat dels continguts.

– L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

– L’absència de virus i/o altres components nocius.

– Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat d’Ana Maria Miron Trabalon

– L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al lloc web. En conseqüència, Ana Maria Miron Trabalon no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que, si s’escau s’incloguin en el lloc web, s’ajustin a aquest avís legal, ni que l’ús del lloc web es realitzi de forma diligent.

– L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.

– Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

– La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

Ana Maria Miron Trabalon podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, Ana Maria Miron Trabalon comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Ana Maria Miron Trabalon es compromet a l’eliminació o, si escau, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Galetes

Ana Maria Miron Trabalon utilitza galetes, als efectes d’optimitzar i personalitzar la navegació pel lloc web. Les galetes són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari. La informació recollida mitjançant les galetes serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel lloc web i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les galetes poden ser compartides amb els creadors de les mateixes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin galetes al seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a més informació consulteu la nostra Política de Galetes.

Enllaços

La presència d’enllaços al lloc web d’Ana Maria Miron Trabalon cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Ana Maria Miron Trabalon no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En el cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços al lloc web d’Ana Maria Miron Trabalon, no s’entendrà que Ana Maria Miron Trabalon ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web en el qual es conté l’enllaç. No es pot incloure en la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, o continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.

Ana Maria Miron Trabalon es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en què s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercir les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions

Ana Maria Miron Trabalon es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de previ avís, l’avís legal. L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat revisar periòdicament l’avís legal.