Grand nord per Pujalt

Els nous capítols de la sèrie Grand Nord d’aquesta temporada 2013,  van rodar un capitol a Pujalt, està relacionat amb les Papallones.